BirdGo

An app that visualizes the professional data of birds on map and allows users to create their wishlists of birds.PosterEntry InterviewCustomer:

Yiwei WangTeam

Xiaoyang Bai, Gefei Han, Mingjian Lu, Gongjian Wang, Chonghui Wu, Shuo Yao

When:

Fall 2016

Back to ProjectsCreated by Berkeley